Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Kawikaan Chapter - 21. 6 Upang umunawa ng kawikaan at ng kahulugan; ng mga salita ng pantas, at ng kanilang malalabong sabi. 2 Sa taluktok ng mga mataas na dako sa tabi ng daan, sa mga salubungang landas, siya'y tumatayo; 3 Sa tabi ng mga pintuang-bayan sa pasukan ng bayan, sa pasukan sa mga pintuan siya'y humihiyaw ng malakas: 4 Sa inyo, Oh mga lalake, ako'y tumatawag; at ang aking tinig ay sa mga anak ng mga tao. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. Ako'y nalagay mula noong araw mula ng walang pasimula, bago nalikha ang lupa. Watch Queue Queue. Bible Word Meanings. 21 Anak ko, huwag silang mangahiwalay sa iyong mga mata; ingatan mo ang magaling na karunungan at ang kabaitan; 22 Sa gayo'y magiging buhay sila sa iyong kaluluwa, at biyaya sa iyong leeg. Hindi ba umiiyak ang karunungan, at inilalabas ng unawa ang kaniyang tinig? 7 Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman: nguni’t ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. Kawikaan 16:1, 21:30. Ako'y nailabas ng wala pang mga … 7 Kapag pinabagsak ang masasama, lubusan na silang mawawala, Pero ang bahay ng mga matuwid ay mananatiling nakatayo.+ 8 Pinupuri ang isang tao dahil maingat siyang magsalita,+ 21 Ang puso ng hari ay gaya ng dumadaloy na tubig sa kamay ni Jehova.+. Watch Queue Queue Kawikaan 21:1-31—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. Kabanata 8 . Inilalarawan ng Mga Kawikaan ang tunay na lingkod ng Diyos bilang isa na gumagamit ng kaniyang dila sa ikabubuti (Kaw 10:20, 21, 31, 32), na hindi nagsasalita nang may kabulaanan ni nananakit man ng iba sa pamamagitan ng di-pinag-isipang mga salita. Mga Kawikaan. Isaias 14:24. 8 Anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama, at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina: Ibinabaling Niya iyon saanman Niya gustuhin.+ 2 Ang lahat ng lakad ng tao ay tama sa paningin niya,+ KAWIKAAN 8:22-30 “Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kaniyang lakad, bago pinasimulan ang kaniyang mga gawa ng una. Ezekiel 20:32. Mateo 26:39 Awit 23:1-6 Efeso 3:16-19 Kawikaan3:21-22 Filipos 4:13 Mangangaral 4:13 Filipos 4:13 Kawikaan 4:20-27 Mateo 5:8 1 Timoteo 6:17 Mangagaral 7:5 Roma 8:31 Mateo 17:20-21 Kawikaan 17:22 M… Powered by Blogger puso The heart means love. This video is unavailable. 23 Kung magkagayo'y lalakad ka ng iyong lakad na tiwasay, at ang iyong paa ay hindi matitisod.